• CE standard dcp fire extinguisher

    CE standardni dcp aparat za gašenje požara

    Opis Aparat za gašenje požara sa suvim prahom napunjen je sredstvom za gašenje požara suvim prahom. Sredstvo za gašenje požara suvim prahom je suhi i lako teče fini prah koji se koristi za gašenje požara. Sastoji se od anorganske soli efikasnosti gašenja požara i male količine aditiva sušenjem, drobljenjem i miješanjem kako bi se dobio fini čvrsti prah. Koristite komprimovani ugljen-dioksid za ispuhivanje suvog praha (uglavnom koji sadrži natrijum bikarbonat) za gašenje požara. Ključne specifičnosti ...
  • Co2 fire extinguisher

    Aparat za gašenje požara Co2

    Opis Tečni ugljični dioksid čuva se u boci aparata za gašenje požara. Kada radi, kada je pritisak ventila boce pritisnut. Unutarnje sredstvo za gašenje požara ugljičnim dioksidom raspršuje se iz cijevi sifona kroz ventil boce do mlaznice, tako da koncentracija kisika u zoni izgaranja brzo opada. Kad ugljični dioksid postigne dovoljnu koncentraciju, plamen će se ugušiti i ugasiti. U isto vrijeme, tečni ugljični dioksid sadrži ...